Tượng Đại Nhật Như Lai thế kỷ thứ 8, miền Nam Thái Lan

Đại Nhật Như Lai trong Phật giáo Tạng truyền

ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

Đại Nhật Như Lai là Phật Tỳ Lô Giá Na, nghĩa là ánh sáng mặt trời phổ chiếu khắp mọi nơi. Kinh điển căn bản của ngài là Đại nhật kinh. Bất luận trong Kim cương giới hay Thai tạng giới của Đông Mật hoặc trong Sự bộ, Hành bộ của Tạng Mật, địa vị của ngài đều hiển hách. Trong tứ bộ mật tục Phật giáo tạng truyền, thuộc về bộ Như Lai trong hành bộ và Tục bộ.

Tham khảo:

Đại Nhật Như Lai, Phật bản mệnh tuổi Thân

Mặt dây chuyền Đại Nhật Như Lai

tượng Đại Nhật Như Lai
tượng Đại Nhật Như Lai

Mật Tông trong Phật giáo Tạng truyền được phân thành Tứ bộ, bao gồm: Sự bộ, Hành bộ, Du già bộ, Vô thượng Du già bộ. Sự bộ đề cao tu trì bề ngoài, như yêu cầu về sự thanh khiết, hoàn cảnh của cúng dường, pháp khí, tự thân. Hành bộ là trong ngoài đều giống nhau, có nghĩa là luôn chú trọng tính bình đẳng đối với yêu cầu bên ngoài và tu trì trong tâm. Du già bộ chỉ xem trọng tu tập nội tâm, ít yêu cầu về hoàn cảnh bên ngoài. Đến Vô thượng Du già bộ, hoàn toàn chú trọng việc tu trì nội tâm mà không để ý đến hoàn cảnh bên ngoài.

Tượng Đại Nhật Như Lai ở Tây Tạng, thế kỷ 16
Tượng Đại Nhật Như Lai ở Tây Tạng, thế kỷ 16

Hiện nay, truyền thừa của bản tôn Mật tục trong Hành bộ có tính tiêu biểu chính là Đại Nhật Như Lai. Nghi thức tu trì của Đại Nhật Như Lai tương đối phức tạp, trong đàn thành có 117 vị Phật, có vô vàn chú ngữ và thủ ấn, biến hóa khôn lường. Các chùa viện ở Tây Tạng thực hiện hoàn chỉnh một lần nghi lễ tu pháp của Đại Nhật Như Lai, ít nhất cần khoảng 5-8 tiếng. Cũng có thể do tu trì bản tôn Đại Nhật Như Lai có yêu cầu đặc biệt cao, độ khó tương đối lớn, thủ ấn phức tạp, dẫn đến hiện nay ít được truyền thừa.

Tượng Đại Nhật Như Lai thế kỷ thứ 8, miền Nam Thái Lan
Tượng Đại Nhật Như Lai thế kỷ thứ 8, miền Nam Thái Lan

Tham khảo: hình tượng Đại Nhật Như Lai

Shoptuongphat.com

1 thought on “Đại Nhật Như Lai trong Phật giáo Tạng truyền”

  1. Pingback: Phổ Hiền Vương Như Lai và Bồ Tát Phổ Hiền - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *