Tượng Phật Di Lặc bụng phệ

TƯỢNG PHẬT DI LẶC BỤNG PHỆ Từ thời Ngũ đại trở về trước, trong chùa viện Phật giáo thường cung phụng tượng Phật Di Lặc đầu đội thiên quan. Hiện tại ở chùa Quảng Tế, Bắc Kinh, chùa Linh Nham Sơn thuộc Tô Châu vẫn cung phụng Di Lặc đầu đội thiên quan. Sau thời […]

Tạo tượng Phật Di Lặc

TƯỢNG PHẬT DI LẶC Tạo tượng Phật Di Lặc có một số loại trong đó phân thành 2 loại lớn: Di lặc mang quy cách Phật Loại tạo tượng này dựa vào quy cách của Phật. Từ thân thể, sắc tướng, trang phục đều giống Phật Thích Ca, búi tóc và tóc xoắn ốc màu […]