Phật A Di Đà

Tượng Phật A Di Đà Trung Quốc thế kỷ 5

Ý nghĩa tên gọi và hình tượng Phật A Di Đà

Phật A Di Đà dịch nghĩa là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, là giáo chủ của thế giới Cực Lạc phương Tây. Trong kinh Phật cho rằng, Phật quang minh vô lượng, thọ danh vô lượng, nên trong Phật giáo Hán truyền và Tạng truyền đều tôn sùng, có nhiều tín đồ cúng …

Ý nghĩa tên gọi và hình tượng Phật A Di Đà Read More »