Thế giới cực lạc của Phật A Di Đà

Thế giới tịnh độ Cực Lạc của Phật A Di Đà là một hình cầu. Hình cầu có nghĩa là viên mãn và vô giới. THẾ GIỚI CỰC LẠC CỦA PHẬT A DI ĐÀ Từ trong các tác phẩm Phật giáo, có thể cảm nhận được rằng, con người luôn mong muốn hướng về thế […]

Ý nghĩa tên gọi và hình tượng Phật A Di Đà

Phật A Di Đà dịch nghĩa là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, là giáo chủ của thế giới Cực Lạc phương Tây. Trong kinh Phật cho rằng, Phật quang minh vô lượng, thọ danh vô lượng, nên trong Phật giáo Hán truyền và Tạng truyền đều tôn sùng, có nhiều tín đồ cúng […]

Phật A Di Đà trong Phật giáo Tạng truyền

PHẬT A DI ĐÀ Phật A Di Đà dịch nghĩa tiếng Hán là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, là giáo chủ của thế giới cực lạc phương Tây. Trong dân gian hầu như ai cũng biết Phật A Di Đà và cõi tịnh độ của ngài. Trong Mật pháp của Phật giáo Tạng […]

Tạo tượng Phật A Di Đà

PHẬT A DI ĐÀ Dịch âm tiếng Phạn là “Vô Lượng Quang”, “Vô Lượng Thọ”, còn có tên là “Phật Vô Lượng Quang”, “Phật Vô Lượng Thọ”, thường gọi tắt là Phật A Di Đà là Phật bản mệnh của người tuổi Hợi. Trong Phật giáo Đại Thừa, ngài là giáo chủ của thế giới cực […]