Bồ Tát Văn Thù

Tượng Bồ Tát Văn Thù thư thái

Pháp vương Diêm La: Hộ pháp hóa hiện của Bồ Tát Văn Thù

Các giáo phái của Phật giáo Tạng truyền đều có thần Hộ pháp độc đáo riêng. Hộ pháp Diêm La là Hóa thân của Văn Thù, các giáo phái đều coi trọng, riêng phái Cách Lỗ đặc biệt tôn sùng. Phật giáo Tạng truyền luôn đề cao Tam căn bản, tức thượng sư, bản tôn …

Pháp vương Diêm La: Hộ pháp hóa hiện của Bồ Tát Văn Thù Read More »

Đại Uy Đức Kim Cương, hóa thân phẫn nộ của Bồ Tát Văn Thù

Đại Uy Đức Kim Cương: Hóa thân phẫn nộ của Bồ Tát Văn Thù

Đại Uy Đức, tên tiếng Phạn là Vajra Bhaira, tên tiếng Tạng là Dorje Jigje, nghĩa là Bố Úy Kim Cương. Pháp hệ này bắt nguồn như sau: Từ thời xa xưa, bậc đại thành tựu của Ấn Độ cổ đại là Lạp Lý Đạt đã tu được pháp môn này ở thánh địa Ô …

Đại Uy Đức Kim Cương: Hóa thân phẫn nộ của Bồ Tát Văn Thù Read More »

Tượng Hắc Văn Thù tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bát nhã kinh

Bồ Tát Hắc Văn Thù trong Phật giáo Tạng truyền

Trong phái Tát Ca của Phật giáo Tạng truyền có lưu truyền một loại pháp môn thù thắng được gọi là Thập tam kim pháp. Bao gồm Tam không hành, Đại tam hồng, Tiểu tam hồng cho đến cả Không Hành Mẫu mặt sư tử, Hồng thần tài, Thiên nữ bất tử và Hắc Văn …

Bồ Tát Hắc Văn Thù trong Phật giáo Tạng truyền Read More »

Tượng Bồ Tát Văn Thù thư thái

Bạch Văn Thù- Bồ Tát của trí nhớ siêu phàm

Phật giáo Tạng truyền cũng gọi Bạch Văn Thù là Trí tuệ luân Văn Thù, bởi vì vị bản tôn này có thể ban cho chúng sinh trí nhớ, năng lực và sự nhạy bén. Đặc biệt đối với sự tăng trưởng khả năng ghi nhớ, trí tuệ mẫn tiệp cùng với khả năng diễn …

Bạch Văn Thù- Bồ Tát của trí nhớ siêu phàm Read More »

Tượng Bồ Tát Văn Thù thư thái

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Hoàng Văn Thù

Hoàng Văn Thù là một trong những Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Thông qua tu trì pháp môn Hoàng Văn Thù có thể đạt được trí tuệ thông đạt tính không, phá trừ chấp trước và mơ hồ, đạt được sự tự tại và giải thoát của nội tâm. Tham khảo: Văn Thù …

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Hoàng Văn Thù Read More »

Tượng Bồ Tát Văn Thù thư thái

Hoàng Văn Thù- Bồ Tát Văn Thù sắc thân màu vàng

Từ góc độ vai trò và trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù có thể thấy rằng, Phật giáo Tạng truyền phân chia Văn Thù thành 7 loại. Đó là Quảng đại tuệ, Thậm thâm tuệ, Minh biện tuệ, Miễn tiệp tuệ, Tả tác tuệ, Biện luận tuệ và Diễn giảng tuệ. Tham khảo: Văn …

Hoàng Văn Thù- Bồ Tát Văn Thù sắc thân màu vàng Read More »

Tượng Bồ Tát Văn Thù cầm kiếm

Hình tượng và Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù

Bồ Tát Văn Thù tên gọi đầy đủ là Văn Thù Sư Lợi. Ngài quán sát được hết sự phức tạp của thế giới, khéo léo dẫn dắt, giáo hóa. Ngài không chỉ dẫn dắt, giáo hóa vô số chúng sinh mà còn được ví như thánh mẫu của Tam thế chư Phật thành đạo. …

Hình tượng và Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Read More »