Hình tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử

Bồ Tát Văn Thù là hóa thân của trí tuệ Phật Đà. Phật giáo cho rằng, tu trì pháp môn Bồ Tát Văn Thù có thể nhanh chóng được gia trì, từ đó dễ dàng đạt được trí tuệ thế gian và xuất thế gian. Tham khảo: Văn Thù Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi […]

Đạo tràng nhân gian của Bồ Tát Văn Thù

Trong bộ Hoa nghiêm kinh – Bồ Tát trụ xứ phẩm có kể câu chuyện: Ở vùng Đông Bắc có một nơi được gọi là núi Thanh Lương. Nơi đây có vị Bồ Tát được gọi là Văn Thù Sư Lợi. Ngài và quyến thuộc cùng với các vị Bồ Tát khác, tổng cộng tới 1 vạn […]

Pháp vương Diêm La: Hộ pháp hóa hiện của Bồ Tát Văn Thù

Các giáo phái của Phật giáo Tạng truyền đều có thần Hộ pháp độc đáo riêng. Hộ pháp Diêm La là Hóa thân của Văn Thù, các giáo phái đều coi trọng, riêng phái Cách Lỗ đặc biệt tôn sùng. Phật giáo Tạng truyền luôn đề cao Tam căn bản, tức thượng sư, bản tôn […]

Đại Uy Đức Kim Cương: Hóa thân phẫn nộ của Bồ Tát Văn Thù

Đại Uy Đức, tên tiếng Phạn là Vajra Bhaira, tên tiếng Tạng là Dorje Jigje, nghĩa là Bố Úy Kim Cương. Pháp hệ này bắt nguồn như sau: Từ thời xa xưa, bậc đại thành tựu của Ấn Độ cổ đại là Lạp Lý Đạt đã tu được pháp môn này ở thánh địa Ô […]

Bồ Tát Hắc Văn Thù trong Phật giáo Tạng truyền

Trong phái Tát Ca của Phật giáo Tạng truyền có lưu truyền một loại pháp môn thù thắng được gọi là Thập tam kim pháp. Bao gồm Tam không hành, Đại tam hồng, Tiểu tam hồng cho đến cả Không Hành Mẫu mặt sư tử, Hồng thần tài, Thiên nữ bất tử và Hắc Văn […]

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Bạch Văn Thù

Bạch Văn Thù là một trong những Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Phật giáo Tạng truyền cũng gọi Bạch Văn Thù là Trí tuệ luân Văn Thù. Bởi vì, vị bản tôn này có thể ban cho chúng ta trí tuệ vô cùng nhạy bén. Đặc biệt là đối với sự tăng trưởng […]

Bạch Văn Thù- Bồ Tát của trí nhớ siêu phàm

Phật giáo Tạng truyền cũng gọi Bạch Văn Thù là Trí tuệ luân Văn Thù, bởi vì vị bản tôn này có thể ban cho chúng sinh trí nhớ, năng lực và sự nhạy bén. Đặc biệt đối với sự tăng trưởng khả năng ghi nhớ, trí tuệ mẫn tiệp cùng với khả năng diễn […]

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Hoàng Văn Thù

Hoàng Văn Thù là một trong những Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Thông qua tu trì pháp môn Hoàng Văn Thù có thể đạt được trí tuệ thông đạt tính không, phá trừ chấp trước và mơ hồ, đạt được sự tự tại và giải thoát của nội tâm. Tham khảo: Văn Thù […]

Hoàng Văn Thù- Bồ Tát Văn Thù sắc thân màu vàng

Từ góc độ vai trò và trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù có thể thấy rằng, Phật giáo Tạng truyền phân chia Văn Thù thành 7 loại. Đó là Quảng đại tuệ, Thậm thâm tuệ, Minh biện tuệ, Miễn tiệp tuệ, Tả tác tuệ, Biện luận tuệ và Diễn giảng tuệ. Tham khảo: Văn […]

Hình tượng và Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù

Bồ Tát Văn Thù tên gọi đầy đủ là Văn Thù Sư Lợi. Ngài quán sát được hết sự phức tạp của thế giới, khéo léo dẫn dắt, giáo hóa. Ngài không chỉ dẫn dắt, giáo hóa vô số chúng sinh mà còn được ví như thánh mẫu của Tam thế chư Phật thành đạo. […]