Hình tượng Bồ Tát Quán Âm cưỡi Kim Mao Hống

Bồ Tát Quán Thế Âm là Hóa thân từ bi. Ngài dùng đại trí tuệ viên thông quán chiếu chúng sinh khắp 6 cõi. Khi nghe thấy có người niệm danh hiệu, ngài lập tức tìm đến nơi âm thanh phát ra để giải cứu. Tiếng Phạn: AVALOKITESVARA (A Phọc Lư Tích Đa Y Thấp […]

Hộ pháp Đại Hắc Thiên- hóa hiện của Quán Âm

Hộ Pháp Đại Hắc Thiên có địa vị đặc biệt trong các giáo phái Phật giáo Tạng truyền. Ngài là thần hộ pháp phẫn nộ hóa hiện của Quán Âm đại bi mà cứu giúp chúng sinh trên thế gian, phá trừ các loại chướng ngại. Đại Hắc Thiên cũng chính là Ma Cáp Ca […]

Đạo tràng ở nhân gian của Bồ Tát Quán Thế Âm

Theo ghi chép trong Nghiêm hoa kinh: “Phương Nam có một ngọn núi tên là Bổ Hằng Lạc Già, nơi đó có Bồ Tát gọi là Quán Thế Âm cư ngụ”, “trên biển có ngọn núi nhiều bậc thánh hiền cư ngụ, là chốn thanh tịnh được tạo nên bởi vô số hoa quả, cây […]

Quán Âm phổ độ Tam Ác Thú

Quán Âm Phổ Độ Tam Ác Thú lấy sự dẫn dắt phổ độ chúng sinh cõi địa ngục, quỷ đói, súc sinh làm căn bản. Tam ác thú là gì 6 cõi luân hồi là lý luận trung tâm của Phật giáo, được cho rằng, từ vô thủy kiếp tới nay sinh mệnh không ngừng […]

Quán Âm Khởi Mục bảo vệ đôi mắt chúng sinh

Quán Âm Khởi Mục cũng gọi là Quán Âm Khai Mục, Quán Âm Khai Nhãn, là một vị bản tôn Quán Âm hóa hiện có thể chữa trị các bệnh về mắt, khiến cho mắt sáng hơn. Tu trì pháp môn bản tôn này sẽ thu được lợi ích tẳng trưởng tâm từ bi, khi […]

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Quán Âm 8 tay

Quán Âm đã từng phát lời thề phổ độ tất cả chúng sinh, cứu giúp hết thảy chúng sinh trong cơn khổ nạn. Chính vì vậy, Quán Âm Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn đã trở thành vị thần linh Phật giáo được tôn sùng nhất trong nhân gian. Thủ ấn: 2 cánh […]

Quán Âm Đại Bi Thắng Hải Hồng

Quán Âm Đại Bi Thắng Hải Hồng thuộc Hóa thân của Quán Âm trong Mật bộ vô thượng. Mặc dù thuộc mật bộ nhưng vị Quán Âm này không giống với Quán Âm 4 tay, song về bản chất là giống nhau, không phân cao thấp. Cùng với sự khác nhau ở cấp độ bản […]

Quán Âm Sư Hống trong Phật giáo Tạng truyền

Quán Âm Sư Hống (tên tiếng Phạn là: Simhananda) không thuộc vào những Hóa thân Quán Âm thường gặp. Có thể người bình thường ít biết đến ngài nhưng phương pháp tu trì của vị bản tôn này chưa bị mai một trong Phật giáo Tạng truyền, cho đến nay vẫn có người tu trì. […]

Quán Âm 4 tay trong Phật giáo Tạng truyền

Quán Âm 4 tay là chúa tể bảo vệ vùng đất Tây Tạng, cùng với Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Kim Cương Thủ gọi là “Tam tộc tính tôn”, lần lượt đại diện cho đại bi, đại trí và đại lực, là pháp môn cần thiết của người tu hành Mật tông. Sự khai […]

Hình tượng Bồ Tát Quán Âm 1000 tay, 11 mặt

Trong các hóa tướng của Quán Âm, Quán Âm 1000 tay được các tín đồ sùng bái nhiều nhất. Pháp tu Quán Âm 1000 tay được lưu truyền rộng rãi ở 2 vùng đất Hán, Tạng. Trong Mật bộ, Quán Âm 1000 tay thuộc bản tôn Sự mật bộ. Khuôn mặt: 11 mặt, tầng dưới: […]