Bồ Tát Quán Âm

Tượng Quán Âm cưỡi Kim Mao Hống khoảng thế kỷ 13-15, Trung Quốc

Hình tượng Bồ Tát Quán Âm cưỡi Kim Mao Hống

Bồ Tát Quán Thế Âm là Hóa thân từ bi. Ngài dùng đại trí tuệ viên thông quán chiếu chúng sinh khắp 6 cõi. Khi nghe thấy có người niệm danh hiệu, ngài lập tức tìm đến nơi âm thanh phát ra để giải cứu. Tiếng Phạn: AVALOKITESVARA (A Phọc Lư Tích Đa Y Thấp …

Hình tượng Bồ Tát Quán Âm cưỡi Kim Mao Hống Read More »

Tượng Hộ pháp Đại Hắc Thiên thế kỷ 14

Hộ pháp Đại Hắc Thiên- hóa hiện của Quán Âm

Hộ Pháp Đại Hắc Thiên có địa vị đặc biệt trong các giáo phái Phật giáo Tạng truyền. Ngài là thần hộ pháp phẫn nộ hóa hiện của Quán Âm đại bi mà cứu giúp chúng sinh trên thế gian, phá trừ các loại chướng ngại. Đại Hắc Thiên cũng chính là Ma Cáp Ca …

Hộ pháp Đại Hắc Thiên- hóa hiện của Quán Âm Read More »

Phổ Đà Sơn

Đạo tràng ở nhân gian của Bồ Tát Quán Thế Âm

Theo ghi chép trong Nghiêm hoa kinh: “Phương Nam có một ngọn núi tên là Bổ Hằng Lạc Già, nơi đó có Bồ Tát gọi là Quán Thế Âm cư ngụ”, “trên biển có ngọn núi nhiều bậc thánh hiền cư ngụ, là chốn thanh tịnh được tạo nên bởi vô số hoa quả, cây …

Đạo tràng ở nhân gian của Bồ Tát Quán Thế Âm Read More »

tượng Quán Âm 8 tay

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Quán Âm 8 tay

Quán Âm đã từng phát lời thề phổ độ tất cả chúng sinh, cứu giúp hết thảy chúng sinh trong cơn khổ nạn. Chính vì vậy, Quán Âm Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn đã trở thành vị thần linh Phật giáo được tôn sùng nhất trong nhân gian. Thủ ấn: 2 cánh …

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Quán Âm 8 tay Read More »

Tượng Quán Âm Sư Hống

Quán Âm Sư Hống trong Phật giáo Tạng truyền

Quán Âm Sư Hống (tên tiếng Phạn là: Simhananda) không thuộc vào những Hóa thân Quán Âm thường gặp. Có thể người bình thường ít biết đến ngài nhưng phương pháp tu trì của vị bản tôn này chưa bị mai một trong Phật giáo Tạng truyền, cho đến nay vẫn có người tu trì. …

Quán Âm Sư Hống trong Phật giáo Tạng truyền Read More »