Bồ Tát Đại Thế Chí

tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Tượng đứng của Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí là dịch ý từ “Ma Ha Na Bát” trong tiếng Phạn. Nghĩa là ánh sáng trí tuệ phổ chiếu khắp thế giới thập phương, khiến cho chúng sinh thoát khỏi 3 cõi ác, đạt được sức mạnh vô thượng. Vì thế ngài mới có danh hiệu là Đại Thế Chí. …

Tượng đứng của Bồ Tát Đại Thế Chí Read More »

Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí đứng (thế kỷ 16-17)

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ tông truyền thống của Phật giáo. Theo ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ kinh, vị Bồ Tát này lấy ánh sáng trí tuệ mà phổ chiếu tất thảy, khiến cho chúng sinh rời xa 3 cõi ác, đạt được sức mạnh vô …

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Read More »

Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí đứng (thế kỷ 16-17)

Bồ Tát Đại Thế Chí: Ánh sáng trí tuệ phổ chiếu muôn phương

Bồ Tát Đại Thế Chí tên tiếng Phạn là Mahastamaprapta, dịch ý là Đại Thế Chí hoặc Đại Tinh Tiến, gọi tắt là Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí chủ yếu thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ tông truyền thống của Phật giáo. Bài viết hay: Phật bản mệnh …

Bồ Tát Đại Thế Chí: Ánh sáng trí tuệ phổ chiếu muôn phương Read More »