Bất Động Minh Vương

Tượng Bất Động Minh Vương

Bất Động Minh Vương, 1 trong 3 chủ tôn của tượng Phật dân gian

Bất Động Minh Vương có thể sánh ngang với Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng trở thành 3 chủ tôn của tượng Phật dân gian. Tổng quan về Bất Động Minh Vương Tên thường gọi: Bất Động Minh Vương Tên gọi khác: Đại Uy Lực Bất Động Minh Vương, Thường Trụ Kim …

Bất Động Minh Vương, 1 trong 3 chủ tôn của tượng Phật dân gian Read More »