tư thế tượng Phật

Các tư thế của tượng Phật

Trong nghệ thuật điêu khắc, chế tác tượng Phật, tượng Phật có tư thế đứng, ngồi, bay, trong đó tư thế quỳ phần lớn gặp ở tượng người cúng dường, bay chỉ gặp ở Phi thiên trong hàng thần Hộ pháp. Tư thế ngồi cần đặc biệt chú ý cách sử dụng còn tùy vào kiểu ngồi và thủ ấn. Ví dụ, tượng Phật có hai tư thế đứng, ngồi, nhưng ngồi hầu hết là tư thế xếp bằng hai bên, còn cần phối hợp với thủ ấn. Có các hình thức tạo tượng như tượng thiền định, tượng thuyết pháp.

tư thế tượng Phật
tư thế tượng Phật

Tượng Phật ngồi xếp bằng (gia phụ tọa)

Tượng Phật ngồi xếp bằng gọi tắt là “gia phu”, “phu” chỉ mu bàn chân, 2 chân đan chéo đặt lên 2 đùi trái, phải.

Ngồi xếp bằng là tư thế ngồi khi Phật tu hành, còn có thể phân thành xếp bằng cả hai bên và xếp bằng một bên.

Ngồi xếp bằng là tọa pháp khi Phật tu hành, có thể phân hai loại: ngồi xếp bằng hai bên và ngồi xếp bằng một bên.

Tượng Phật ngồi xếp bằng hai bên

Tượng Phật ngồi xếp bằng hai bên tức hai chân đan chéo đặt trên hai đùi trái, phải, hay còn gọi là “song bàn”. Do hai chân đan chéo, có sự phân biệt chân nào đè lên trước, do đó “song bàn” còn gọi là “giáng ma tọa”, “cát tường tọa”.

Giáng ma tọa là chân phải đè lên đùi trái trước, sau đó chân trái đè lên đùi phải, tăng nhân Thiền tông phần lớn dùng tư thế ngồi này. Khi tạo tượng, đây là tư thế ngồi của đức Phật.

Cát tường tọa là chân trái đè lên đùi phải trước, sau đó chân phải đè lên đùi trái, lòng bàn chân của hai chân ngửa lên hai đùi, Mật tông gọi là “liên hoa tọa”. Khi tạo tượng, đây là tư thế ngồi của Phật.

Tượng Phật ngồi xếp bằng một bên

Là chỉ 1 chân đè lên 1 đùi, còn gọi là “đơn bàn”, dù là chân trái đè lên đùi phải hay chân phải đè lên đùi trái đều thuộc tư thế ngồi này, Mật tông gọi là “cát tường tọa” cũng là cách ngồi của các tăng nhân. Khi tạo tượng, Phật không dùng tư thế này, chỉ dùng cho tượng Bồ Tát.

Tượng Phật ngồi dựa

Còn gọi là thiện gia phụ tọa, tư thế ngồi thẳng để 2 bắp chân duỗi xuống tự nhiên. Ngoài ra, tượng Di Lặc ngồi đan chéo chân thời kỳ đầu để hai bắp chân đan chéo nhau, cũng là tư thế ngồi dựa hay ngồi chéo chân.

Tượng Phật ngồi dựa xếp bằng một bên

Là tư thế ngồi thẳng, bắp chân trái thả xuống, bắp chân phải ngồi xếp bằng. Dùng cho tượng Bồ Tát tư duy.

Phật bản mệnh

Shoptuongphat.com

1 thought on “Các tư thế của tượng Phật”

  1. Pingback: Tượng Phật kiểu Gandhara - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *