Tượng Bồ Tát Văn Thù Phật giáo Tạng truyền

Bồ Tát Văn Thù trong Phật giáo Tạng truyền

Trong giới Bồ Tát của Phật giáo, Bồ Tát Văn Thù có địa vị hiển hách, uy danh lẫy lừng. Tên tiếng Phạn của ngài là Manjusri, dịch âm là Văn Thù Sư Lợi.

Tổng quan về Bồ Tát Văn Thù

Tên gọi khác: Phổ Biến Chiếu Như Lai, Cát Tường Kim Cương, Văn Thù Sư Lợi.

Tên tiếng Phạn: Manjusri

Tâm chú: Om a ra pa sa na dhih.

Kinh điển: Văn Thù bát Niết bàn kinh, Thủ lăng nghiêm tam muội kinh

Tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử
Tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử

Truyền thuyết về Bồ Tát Văn Thù

Trong giới Bồ Tát của Phật giáo, Bồ Tát Văn Thù có địa vị hiển hách, uy danh lẫy lừng. Tên tiếng Phạn của ngài là Manjusri, dịch âm là Văn Thù Sư Lợi.

Tượng Bồ Tát Văn Thù Phật giáo Tạng truyền
Tượng Bồ Tát Văn Thù Phật giáo Tạng truyền

Tương truyền, ngài xuất thân trong gia tộc Bà La Môn ở Ấn Độ, được sinh ra từ sườn phải của mẫu thân. Khi đản sinh ngài có nhiều thụy tướng, như: Tướng mạo trang nghiêm, có đủ 32 tướng tốt, sắc thân màu vàng tím lấp lánh. Vừa mới sinh ra đã biết nói không lâu sau ngài xuất gia trở thành thị giả của Thế Tôn. Giáo pháp của Phật Đà chủ yếu được chia thành 2 dòng truyền thừa lớn: Phái Thâm Quán và phái Quảng Hành. Trong đó, phái Thâm Quán truyền thừa giáo pháp mà Bồ Tát Văn Thù đã kế thừa và phát dương. Từ góc độ thành tựu, Bồ Tát Văn Thù đã sớm thành Phật. Phật hiệu của ngài là Phổ Biến Chiếu Như Lai, vì trợ duyên cho Phật Thích Ca Mâu Ni cứu độ chúng sinh ngài đã thị hiện dưới thân phận Bồ Tát.

Bồ Tát Văn Thù- Hóa thân của trí tuệ

Bồ Tát Văn Thù biểu thị ý nghĩa của trí tuệ Phật Đà, đó là hình tượng nhân cách hóa của trí tuệ. Các bậc đại sư Phật giáo ở Ấn Độ và Tây Tạng đều lấy Bồ Tát Văn Thù làm bản tôn tu trì. Như đại luận sư Nguyệt Xứng và đại tông sư Tông Khách Ba nổi tiếng về tư tưởng Trung Quán đều coi Bồ Tát Văn Thù là bản tôn tu trì. Phật giáo cho rằng, tu trì pháp môn của Bồ Tát Văn Thù có thể nhanh chóng đạt được sự gia trì, từ đó dễ dàng có được trí tuệ thế gian và xuất thế gian. Núi Ngũ Đài ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc chính là thánh địa của Bồ Tát Văn Thù. Mỗi năm có hàng trăm ngàn tăng tục từ Tây Tạng đổ về kính lễ ngài. Thậm chí có những tín đồ kiến thành đã dành thời gian suốt mấy tháng đến mấy năm, dùng phương thức đi 3 bước lạy 1 lạy, cho đến khi lên đến núi Ngũ Đài. Điều đó cho thấy địa vị quan trọng của ngài trong Phật giáo Trung Quốc và Tây Tạng.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

1 thought on “Bồ Tát Văn Thù trong Phật giáo Tạng truyền”

  1. Pingback: Hình tượng Phật trong các đề tài nghệ thuật thường gặp - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *