Tượng Hắc Văn Thù tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bát nhã kinh

Bồ Tát Hắc Văn Thù trong Phật giáo Tạng truyền

Trong phái Tát Ca của Phật giáo Tạng truyền có lưu truyền một loại pháp môn thù thắng được gọi là Thập tam kim pháp. Bao gồm Tam không hành, Đại tam hồng, Tiểu tam hồng cho đến cả Không Hành Mẫu mặt sư tử, Hồng thần tài, Thiên nữ bất tử và Hắc Văn Thù. Trong lịch sử, muốn được 13 loại kim pháp này cần phải đem vàng quý ra để cầu học. Hơn nữa cần lưu truyền đến những vùng bên ngoài chùa viện của phái Tát Ca. Điều đó cho thấy rõ sự trân quý của 1 loại kim pháp này. Hắc Văn Thù được cho là 1 trong 13 kim pháp nói trên. Về sau ngài được lưu truyền trong phái Cách Lỗ, được đặc biệt coi trọng. Vì có thể gia trì nhanh chóng, trừ chướng nạn, bệnh tật mà ngài trở nên nổi tiếng.

Tham khảo:

Văn Thù Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Bồ Tát

Dân tộc Tạng đặc biệt đề cao tín ngưỡng tôn giáo. Sau khi có người mất, dựa theo nghi thức Phật giáo mà lưu lại thi thể từ 3 đến 7 ngày, thậm chí 49 ngày. Trong thời gian đó, cần phải kính thỉnh tăng nhân đến tụng kinh, cầu siêu cho vong hồn người mất. Trong thời kỳ này có những thể xác xảy ra sự biến đổi lạ lùng. Bỗng nhiên thể xác có thể dựng đứng, đuổi theo người khác, nhưng lại không thể nào cúi lưng xuống được. Chính vì thế, mọi người đã sửa cho kệ cửa thấp xuống, khiến cho thể xác biến đổi không thể ra ngoài được. Tương truyền rằng, tu trì theo Hắc Văn Thù có một câu chuyện dùng để trị loại xác biến đổi này.

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Hắc Văn Thù

Hình tượng của Hắc Văn Thù cũng có sự khác biệt với các Văn Thù khác. Trong khi Hoàng Văn Thù và Bạch Văn Thù đều thị hiện tướng tịch tĩnh, Hắc Văn Thù lại thị hiện tướng phẫn nộ. Hắc Văn Thù sắc thân đen láy hoặc có màu xanh thẫm, có 1 mặt 2 tay, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm nhành hoa sen vươn tới gần tai trái và duỗi ra trước ngực. Trên bông hoa sẽ có đặt Bát nhã bát thiên tụng, toàn thân trang sức vòng và châu báu. Ngài có tướng phẫn nộ, có 3 mắt, ngồi kiết già kim cương ở giữa quầng lửa trí tuệ.

Tượng Hắc Văn Thù tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bát nhã kinh
Tượng Hắc Văn Thù tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bát nhã kinh

Ngoài hình tượng và tư thế ngồi như vậy, Hắc Văn Thù còn có tư thế ngồi khác khá quen thuộc trong phái Cách Lỗ. Đó là hình tượng mà quốc sư Chương Gia khi tu trì Hắc Văn Thù đã tận mắt nhìn thấy. Do đó, quốc sư Chương Gia đã soạn ra thiên Hắc Văn Thù minh vương hiện chứng nghi chấp để truyền thụ cho các đệ tử. Nội dung của nghi thức này đơn giản, ngắn gọn, không có những trình tự phức tạp, rườm rà như các nghi thức khác nhưng công dụng lại vô dùng mạnh mẽ. Nếu hằng ngày vào buổi sáng sớm mà tụng niệm lời chú ngữ của nghi thức đó 21 lần có thể đoạn trừ được chướng ngại, đạt được trí tuệ và sư gia trì giáng ma.

Hắc Văn Thù trong tư thế đứng có 1 mặt 2 tay, tay phải cầm kiếm trí tuệ, biểu thị cho đoạn trừ tất thảy chướng ngại; tay trái đỡ hộp Bát nhã bát thiên tụng, một nửa mái tóc trên đầu ngài dựng đứng lên, một nửa còn lại thì rủ xuống. Hắc Văn Thù có bụng tròn mà phệ xuống, thân dưới mặc váy da hổ, đầu đội mũ có 5 đầu lâu, cổ đeo vòng niệm châu xuyên 50 chiếc đầu lâu. Chiếc vòng này không ngụ ý Hắc Văn Thù sát sinh mà biểu thị ý nghĩa trí tuệ của ngài. Những chiếc đầu lâu đó do trí tuệ của Hắc Văn Thù hóa hiện ra, mỗi một chiếc đều diễn giải được Phật pháp. Thể tính trong mắt của Hắc Văn Thù là 3 chữ “ham”, “ram”, “vam”. “Ham” đại biểu cho gió lớn, “ram” đại biểu cho lửa”, “vam” đại biểu cho nước lớn. 3 chữ “ham”, “ram”, “vam” được phân chia để biểu thị mắt phải, mắt trái và mắt giữa.

Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện trên đầu bản tôn có đầu của Phật Bất Không Thành Tựu rất nhỏ, sắc xanh. Điều này đại biểu cho sự tu trì căn bản thượng sư của chính mình, đồng thời cũng biểu thị bản tôn thuộc vào bộ Phật Bất Không Thành Tựu. Hắc Văn Thù hiện tướng phẫn nộ, có 3 mắt. Ngài đứng trên quầng lửa trí tuệ, toàn thân trang sức vô số vòng và châu báu.

Do Hắc Văn Thù ngoài việc có thể giúp người tu trì tăng trưởng trí tuệ, pháp môn này còn giúp tiêu trừ ma chướng, trừ những chứng bệnh nan y, phòng ngừa ôn dịch, đối trị những bất lợi lưu niên. Vì vậy có nhiều tín đồ Phật giáo từ trước lúc gà gáy đã thức dậy để tu trì nghi thức Hắc Văn Thù, tụng niệm chú ngữ của ngài để cầu được gia trì.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *