Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí đứng (thế kỷ 16-17)

Bồ Tát Đại Thế Chí: Ánh sáng trí tuệ phổ chiếu muôn phương

Bồ Tát Đại Thế Chí tên tiếng Phạn là Mahastamaprapta, dịch ý là Đại Thế Chí hoặc Đại Tinh Tiến, gọi tắt là Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí chủ yếu thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ tông truyền thống của Phật giáo.

Bài viết hay:

Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Mặt dây chuyền Đại Thế Chí Bồ Tát

Tượng đầu Bồ Tát Đại Thế Chí
Tượng đầu Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí

Tên gọi khác: Bồ Tát Đại Tinh Tiến, Bồ Tát Quang Vô Lượng.

Tên tiếng Phạn: Mahastamaprapta.

Tâm chú: Namah samata buddhanam jam – jam sah svaha.

Kinh điển: Quán Vô Lượng Thọ kinh, A lạt đa la đà la ni a lỗ lực phẩm, Bi hoa kinh.

Bồ Tát Đại Thế Chí tên tiếng Phạn là Mahastamaprapta, dịch ý là Đại Thế Chí hoặc Đại Tinh Tiến, gọi tắt là Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí chủ yếu thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ tông truyền thống của Phật giáo. Theo ghi chép trong Quán vô lượng thọ kinh, vị Bồ Tát này lấy ánh sáng trí tuệ phổ chiếu tất thảy, khiến cho chúng sinh rời xa 3 cõi ác, đạt được sức mạnh vô thượng. Vì khi ngài di chuyển thì thế giới thập phương như đang xảy ra một cơn địa chấn, cho nên mới gọi là Đại Thế Chí. Ngài cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm đều là thị giả của Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc phương Tây. Cả 3 bản tôn được gọi chung là Tam thánh phương Tây. Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng cho sự từ bi, Bồ Tát Đại Thế Chí tượng trưng cho trí tuệ. Ngài cũng có vị trí đặc biệt trong Mật giáo. Mật hiệu của ngài là Trì Luân Kim Cương. Trong Phật giáo Trung Quốc và Ấn Độ, Bồ Tát Đại Thế Chí thường xuyên được nhắc đến, cũng được sùng bài nhất định. Tuy vậy, sự ảnh hưởng của ngài rõ ràng không được như Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm.

Hình tượng của Bồ Tát Đại Thế Chí

Hình tượng của Bồ Tát Đại Thế Chí theo như ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ kinh: Thân lượng lớn bé của ngài cũng khác so với Bồ Tát Quán Thế Âm, toàn thân ngài tỏa ra một màu vàng tím sáng lấp lánh, có thể soi chiếu khắp quốc thổ thập phương, khiến cho chúng sinh hữu duyên được tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần nhìn thấy được một tia sáng nhỏ nhoi phát ra từ lỗ chân lông của ngài, cũng như đã thấy được ánh sáng quang minh tịnh diệu của chư Phật thập phương. Vì thế Bồ Tát Đại Thế Chí cũng được gọi là Bồ Tát Vô Lượng Quang. Thiên quan của Bồ Tát Đại Thế Chí có 500 bảo hoa, trên 1 bảo hoa lại có 500 bảo đài, trong mỗi bảo đài đều hiển hiện quốc thổ tịnh diệu của chư Phật thập phương. Tóc của ngài búi lại giống như hoa sen hồng, trên búi tóc có bảo bình, bên trong bảo bình chứa đầy ánh sáng trí tuệ. Ngài dùng ánh sáng đó để độ hóa tất thảy chúng sinh. Ngoài ra, các tướng khác của ngài cũng không có sự khác biệt lớn so với Bồ Tát Quán Thế Âm.

Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí đứng (thế kỷ 16-17)
Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí đứng (thế kỷ 16-17)

 

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *