Tượng Bất Động Minh Vương

Bất Động Minh Vương, 1 trong 3 chủ tôn của tượng Phật dân gian

Bất Động Minh Vương có thể sánh ngang với Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng trở thành 3 chủ tôn của tượng Phật dân gian.

Tổng quan về Bất Động Minh Vương

Tên thường gọi: Bất Động Minh Vương

Tên gọi khác: Đại Uy Lực Bất Động Minh Vương, Thường Trụ Kim Cương

Tên tiếng Phạn: Acalnatha

Tâm chú: Namah samanta vajranam ham.

Kinh điển: Đại nhật kinh sớ, Bất động sứ giả pháp, Để lý tam muội da kinh.

Tham khảo:

mặt dây chuyền Bất Động Minh Vương

Phật bản mệnh tuổi Dậu Bất Động Minh Vương

Địa vị của Bất Động Minh Vương

Bất Động Minh Vương tên tiếng Phạn là Acalnatha. “Bất Động” chỉ tâm từ bi kiên cố, không thể xoay chuyển, “Minh” chỉ ánh sáng trí tuệ, “Vương” chỉ chế ngự tất thảy hiện tượng. Bất Động Minh Vương là bản tôn có địa vị tôn quý quan trọng nhất trong Ngũ Đại Minh Vương, được tôn xưng là “Bất Động tôn” hay “Vô Động tôn”. Ngài có thể sánh ngang với Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng trở thành 3 chủ tôn của tượng Phật dân gian. Dựa theo sự phân loại của Mật giáo về Tam luân thân, Bất Động Minh Vương là giáo lệnh luân thân của tất thảy chư Phật. Cho nên ngài còn được gọi là “vua của chư minh vương”, “chủ tôn của ngũ đại chủ tôn”.

Tượng Bất Động Minh Vương bằng đá ở Nhật Bản
Tượng Bất Động Minh Vương bằng đá ở Nhật Bản

Bất Động Minh Vương: ứng, hóa thân của Đại Nhật Như Lai

Theo sự truyền thừa của Mật giáo, Minh vương là Như Lai vì nhiếp phục kiếp nạn để độ hóa chúng sinh và tuyên dương chân ngôn diệu pháp mà biến hiện thành chư tôn tướng phẫn nộ. Bất Động Minh Vương lại ứng, Hóa thân của Đại Nhật Như Lai, thụ giáo mệnh của Như Lai, thị hiện tướng phẫn nộ, thường an trụ trong lửa tam muội, tiêu trừ chướng nạn và sự ô uế trong ngoài, tiêu diệt tất thảy ma quân oán địch.

Hình tượng của Bất Động Minh Vương

Theo Phật giáo Tạng truyền hình tượng của Bất Động Minh Vương thường là tướng phẫn nộ 3 đầu, 6 tay hoặc là 1 mặt, 8 tay, ánh mắt nhìn giận dữ, răng cắn chặt. Tay phải cầm kiếm, tượng trưng cho việc đoạn trừ phiền não, ác ma. Tay trái cầm dây, biểu thị phương tiện tự tại, đồng thời cũng biểu thị dùng dây đó bắt trói tất thảy ác ma, mà ác ma lớn nhất chính là chấp  ngã. Chỉ cần hàng phục nội tâm thì tất thảy ma chướng bên ngoài đều sẽ được tịnh hóa.

Tượng Bất Động Minh Vương
Tượng Bất Động Minh Vương thường thấy là tượng ngồi

Tạo tượng của Bất Động Minh Vương phần nhiều là tượng ngồi, ít khi có tượng đứng, là việc phỏng theo tín ngưỡng bản tôn thần Thấp Bà của Ấn Độ giáo. Ở hai bên của Bất Động Minh Vương thường có hai đồng tử Căng Yết La và Chế Tra Già, hoặc là có 8 đồng tử hay 36 đồng tử thị giả. Ngoài ra, còn có mô hình tạo tượng 1 mặt 2 tay: Tóc ngài rủ xuống qua vai, mày chau lại phẫn nộ, hai bên khóe miệng lộ ra 2 chiếc răng nanh, thị hiện tướng đại phẫn nộ. Thân trên khoác tấm phướn, bên dưới mặc váy da hổ, tay phải cầm kiếm, tay trái nâng dây, cùng với đồng tử đứng dạng chân trên quầng lửa trí tuệ. Hiển thị Bất Động Minh Vương là sự thể hiện của tính tích cực và sức mạnh hành động.

Tạo tượng Bất Động Minh Vương
Tạo tượng Bất Động Minh Vương ít khi gặp tượng đứng

Công đức của Bất Động Minh Vương

Bất Động Minh Vương đã phát nguyện: “Người thấy thân ta phát tâm Bồ Đề, người nghe theo danh hiệu của ta dứt ác tu thiện, người tu theo pháp môn của ta được đại trí tuệ, người hiểu tâm ta tức thân thành Phật”. Uy lực của ngài vô cùng lớn, bất luận là Phật giáo Trung Quốc hay Phật giáo Tạng truyền đều coi trọng việc tu tập pháp môn của vị bản tôn này. Tu tập pháp môn này có thể đoạn trừ tất thảy chướng ngại, phiền não, thuận lợi trên con đường tu thành Phật quả.

 

Shoptuongphat.com

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *