Tượng Bồ Tát Văn Thù thư thái

Bạch Văn Thù- Bồ Tát của trí nhớ siêu phàm

Phật giáo Tạng truyền cũng gọi Bạch Văn Thù là Trí tuệ luân Văn Thù, bởi vì vị bản tôn này có thể ban cho chúng sinh trí nhớ, năng lực và sự nhạy bén. Đặc biệt đối với sự tăng trưởng khả năng ghi nhớ, trí tuệ mẫn tiệp cùng với khả năng diễn giảng, biện luận ngài đều có thể mang đến hiệu quả đặc biệt.

Tham khảo:

Văn Thù Sư Lợi cưỡi sư tử, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Tượng Bồ Tát Văn Thù
Tượng Bồ Tát Văn Thù khắc trên đá, Phật Sơn, Trung Quốc

Trong thời kỳ của Phật Thích Ca vào khoảng 2500 năm trước, khi chưa có sự lưu truyền của kinh điển bằng văn tự, giáo lý của Phật Đà ghi chép lại thành kinh điển văn tự sau khi Phật Đà nhập Niết bàn, do tôn giả A Nan học thuộc và đệ tử của ngài chép lại. Kinh điển của Phật giáo có khoảng hơn 8000 quyển, có thể chất cao như núi. Đối với người hiện đại, thực khó tin rằng với một lượng kinh điển đồ sộ lại được hình thành từ trí nhớ của một người. Nhưng Phật giáo cho rằng, thông qua sự tu trì chúng ta có thể khai phát được sức ghi nhớ siêu phàm, từ đó đạt được khả năng lướt qua đã nhớ, nghe qua đã thuộc. Bạch Văn Thù chính là vị bản tôn có năng lực siêu phàm như vậy.

Không những vậy, tu trì pháp môn Bạch Văn Thù còn có thể giúp tăng trưởng mẫn tiệp tuệ, từ đó đạt được trí tuệ “ngôn mật gia trì”. Người tu trì có thể khiến cho miệng lưỡi của mình trở nên khéo léo một cách lạ thường. Với người khác phải cần một ngày mới có thể đọc xong một bài văn chương nhưng người tu trì thành tựu pháp môn Bạch Văn Thù trong vòng mấy tiếng đã đọc xong. Điều này thực là siêu việt lạ thường.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

 

1 thought on “Bạch Văn Thù- Bồ Tát của trí nhớ siêu phàm”

  1. Pingback: Hình tượng và Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *