Tháng: Tháng Mười 2016

Phật bản mệnh

Phật bản mệnh theo tuổi: vị Phật, Bồ Tát nào hộ mệnh cho bạn

Phật giáo Mật tông dựa vào các căn cứ về 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và Ngũ hành, đưa ra thuyết 8 vị bản tôn chủ quản 12 con giáp hay còn gọi là Phật bản mệnh, Phật hộ thân, Phật độ mạng. Khi sinh ra, mỗi người đều có một vị Phật, …

Phật bản mệnh theo tuổi: vị Phật, Bồ Tát nào hộ mệnh cho bạn Read More »