tượng Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất thế giới

10 đại hạnh nguyện và câu chuyện về Bồ Tát Phổ Hiền

10 đại hạnh nguyện là nguyên tắc tu học phổ biến mà quảng đại, khái quát cao độ tất thảy hạnh môn của Phật pháp, là khóa trình ắt phải tu học của tất thảy Bồ Tát thành Phật.

Tham khảo:

Phổ Hiền Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Thìn

Mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát

tượng Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất thế giới
tượng Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất thế giới

10 đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền

Theo ghi chép trong Hoa nghiêm kinh, Bồ Tát Phổ Hiền đã từng khuyên tín chúng nên quảng tu 10 đại hạnh nguyện, bao gồm:

  1. Lễ kính chư Phật;
  2. Xưng tán Như Lai;
  3. Quảng tu cúng dường;
  4. Sám hối nghiệp chướng;
  5. Tùy hỷ công đức;
  6. Thỉnh chuyển Pháp Luân;
  7. Thỉnh Phật trụ thế;
  8. Thường tùy học Phật;
  9. Hằng thuận chúng sinh;
  10. Phổ giai hồi hướng.

10 đại hạnh nguyện là nguyên tắc tu học phổ biến mà quảng đại, khái quát cao độ tất thảy hạnh môn của Phật pháp, là khóa trình ắt phải tu học của tất thảy Bồ Tát thành Phật.

Câu chuyện nhân gian về Bồ Tát Phổ Hiền

Đời Đường, trên chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai có 2 vị ẩn tăng là Hàn Sơn và Thập Đắc. Hành tung của 2 vị quái đản, ngôn ngữ khác thường. Tương truyền, cả hai đều là Hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Hàn Sơn Tử còn có tên là Bần Tử, ngài thường xuyên ẩn cư trong các hang đá sâu, lạnh lẽo ở phía Tây huyện Thủy Phong, trên núi Ngũ Đài. Chính vi vậy ngài được gọi là Hàn Sơn Tử. Thập Đắc do thiền sư Phong Can nhặt được mang về, do đó mới có tên là “Thập Đắc” (nhặt được). Thập Đắc thường ăn nhiều rau, nhất là măng tre, về sau ngài còn tặng măng tre cho Hàn Sơn Tử. 2 vị thường xuyên đối đáp với nhau, dung mạo và hành vi bất định, tự tại nhưng lời nói lại hàm chứa Phật lý sâu sắc. Họ từng có một đoạn đối thoại nổi tiếng, Hàn Sơn hỏi Thập Đắc rằng: “Thế gian phỉ báng, lừa dối, nhục mạ, cười nhạo, khinh thường, hạ thấp, hiếp đáp, ghét bỏ, xấc xược với ta, làm thế nào để xử trí đây?”.

Thập Đắc đáp rằng: “Chỉ nên nhẫn nhịn, né tránh, mặc kệ, thậm chí kính trọng họ, không cần phải xử lý làm gì, đợi mấy năm nữa rồi ngài sẽ thấy họ như thế nào”.

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *