Hình tượng và Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù

Bồ Tát Văn Thù tên gọi đầy đủ là Văn Thù Sư Lợi. Ngài quán sát được hết sự phức tạp của thế giới, khéo léo dẫn dắt, giáo hóa. Ngài không chỉ dẫn dắt, giáo hóa vô số chúng sinh mà còn được ví như thánh mẫu của Tam thế chư Phật thành đạo. Trong các Đại Bồ Tát thì Bồ Tát Văn Thù được ban cho Phật hiệu là “Đại trí”. Ngài là vị Bồ Tát hàng đầu trợ duyên cho Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng dương Phật pháp. Vì vậy, ngài được tôn kính là Pháp vương tử Văn Thù Sư Lợi.

Tham khảo:

Văn Thù Bồ Tát cưới sư tử xanh, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Hình tượng Bồ Tát Văn Thù

Tượng Bồ Tát Văn Thù cầm kiếm
Tượng Bồ Tát Văn Thù cầm kiếm biểu thị trí tuệ

Dung mạo: Dung mạo như đang mỉm cười, bên ngoài thể hiện trí tuệ thấu suốt tất thảy, như đồng từ 16 tuổi.

Vật cầm: Tay trái cầm một bông hoa sen, trên bông hoa sen có đặt Bát nhã kinh, biểu thị trí tuệ Bát Nhã không nhiễm bụi trần, siêu vượt tất thảy. Trên kinh điển Bát nhã có đặt chuông kim cương, đại biểu cho sức mạnh của trí tuệ. Tay phải ngài cũng cầm một bông hoa sen, trên hoa sen có đặt thanh kiếm trí tuệ. Đầu lưỡi kiếm tỏa ra quầng lửa sáng lấp lánh, biểu thị cho ý nghĩa dùng kiếm trí tuệ chặt đứt tất thảy chấp trước trói buộc nội tâm.

Các Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù

Trong Phật giáo Tạng truyền, Bồ Tát Văn Thù có nhiều Hóa thân khác nhau. Có khi ngài hóa tướng tịch tĩnh từ bi, an tường; có khi lại hóa tưỡng phẫn nộ hung bạo. Nhưng hóa tướng nào của ngài cũng đều vì muốn cứu độ chúng sinh. Tu trì bất kỳ một loại pháp môn Hóa thân nào của Bồ Tát Văn Thù cũng đều đạt được sự tăng trưởng trí tuệ nhanh chóng. Hóa thân thường thấy là Ngũ Văn Thù, đó là Văn Thù sắc thân màu vàng (Hoàng Văn Thù), Văn Thù 4 tay (Tứ tý Văn Thù), Văn Thù sắc thân màu trắng (Bạch Văn Thù), Văn Thù sắc thân màu đen (Hắc Văn Thù), Văn Thù sắc thân màu đỏ vàng (Hồng Hoàng Văn Thù). Vì để chế phục chúng sinh bạo ác mà Bồ Tát Văn Thù cũng hóa hiện thành các kim cương có tướng phẫn nộ  như: Đại Uy Đức Kim Cương. Để khuyến thiện chúng sinh ngài cũng hóa hiện thành hộ pháp Diêm La.

Tụng niệm chú của Bồ Tát Văn Thù

Dựa theo những ghi chép trong kinh điển Phật giáo cho thấy, thành tâm tụng niệm lời chú của Bồ Tát Văn Thù có thể tiêu trừ được tội nghiệp lớn, khiến trí tuệ tăng trưởng, cuối cùng chứng ngộ được Phật quả viên mãn.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

Bồ Tát Văn Thù trong Phật giáo Tạng truyền

Trong giới Bồ Tát của Phật giáo, Bồ Tát Văn Thù có địa vị hiển hách, uy danh lẫy lừng. Tên tiếng Phạn của ngài là Manjusri, dịch âm là Văn Thù Sư Lợi.

Tổng quan về Bồ Tát Văn Thù

Tên gọi khác: Phổ Biến Chiếu Như Lai, Cát Tường Kim Cương, Văn Thù Sư Lợi.

Tên tiếng Phạn: Manjusri

Tâm chú: Om a ra pa sa na dhih.

Kinh điển: Văn Thù bát Niết bàn kinh, Thủ lăng nghiêm tam muội kinh

Tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử
Tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử

Truyền thuyết về Bồ Tát Văn Thù

Trong giới Bồ Tát của Phật giáo, Bồ Tát Văn Thù có địa vị hiển hách, uy danh lẫy lừng. Tên tiếng Phạn của ngài là Manjusri, dịch âm là Văn Thù Sư Lợi.

Tượng Bồ Tát Văn Thù Phật giáo Tạng truyền
Tượng Bồ Tát Văn Thù Phật giáo Tạng truyền

Tương truyền, ngài xuất thân trong gia tộc Bà La Môn ở Ấn Độ, được sinh ra từ sườn phải của mẫu thân. Khi đản sinh ngài có nhiều thụy tướng, như: Tướng mạo trang nghiêm, có đủ 32 tướng tốt, sắc thân màu vàng tím lấp lánh. Vừa mới sinh ra đã biết nói không lâu sau ngài xuất gia trở thành thị giả của Thế Tôn. Giáo pháp của Phật Đà chủ yếu được chia thành 2 dòng truyền thừa lớn: Phái Thâm Quán và phái Quảng Hành. Trong đó, phái Thâm Quán truyền thừa giáo pháp mà Bồ Tát Văn Thù đã kế thừa và phát dương. Từ góc độ thành tựu, Bồ Tát Văn Thù đã sớm thành Phật. Phật hiệu của ngài là Phổ Biến Chiếu Như Lai, vì trợ duyên cho Phật Thích Ca Mâu Ni cứu độ chúng sinh ngài đã thị hiện dưới thân phận Bồ Tát.

Bồ Tát Văn Thù- Hóa thân của trí tuệ

Bồ Tát Văn Thù biểu thị ý nghĩa của trí tuệ Phật Đà, đó là hình tượng nhân cách hóa của trí tuệ. Các bậc đại sư Phật giáo ở Ấn Độ và Tây Tạng đều lấy Bồ Tát Văn Thù làm bản tôn tu trì. Như đại luận sư Nguyệt Xứng và đại tông sư Tông Khách Ba nổi tiếng về tư tưởng Trung Quán đều coi Bồ Tát Văn Thù là bản tôn tu trì. Phật giáo cho rằng, tu trì pháp môn của Bồ Tát Văn Thù có thể nhanh chóng đạt được sự gia trì, từ đó dễ dàng có được trí tuệ thế gian và xuất thế gian. Núi Ngũ Đài ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc chính là thánh địa của Bồ Tát Văn Thù. Mỗi năm có hàng trăm ngàn tăng tục từ Tây Tạng đổ về kính lễ ngài. Thậm chí có những tín đồ kiến thành đã dành thời gian suốt mấy tháng đến mấy năm, dùng phương thức đi 3 bước lạy 1 lạy, cho đến khi lên đến núi Ngũ Đài. Điều đó cho thấy địa vị quan trọng của ngài trong Phật giáo Trung Quốc và Tây Tạng.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

Nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Tạo tượng Bồ Tát Văn Thù ngoài là một trong “Tam Thánh Hoa Nghiêm”; Bồ Tát thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni; xuất hiện trong các loại nghệ thuật tạo hình, còn có tượng cung phụng đơn lẻ và Văn Thù biến, Vấn tật biện nan tượng y.

Tượng Bồ Tát Văn Thù thư thái
Tượng Bồ Tát Văn Thù thư thái

BỒ TÁT VĂN THÙ

Dịch âm tiếng Phạn và “Văn Thù Sư Lợi”, gọi tắt là “Văn Thù”, dịch ý là “Diệu Đức”, “Diệu Cát Tường”. Ngài là thị giả bên trái của Phật Thích Ca Mâu Ni, còn gọi là “Trí Tuệ”. Hình tượng của Bồ Tát Văn Thù không hoàn toàn thống nhất như ghi chép trong kinh điển. Thông thường, đỉnh đầu có 5 búi tóc, tay cầm kim thư và bảo kiếm (biểu thị trí tuệ sắc nhọn), trang sức hoa lệ, diện mạo trang nghiêm. Tượng đơn thường là tư thế ngồi trên sư tử xanh (biểu thị trí tuệ uy nghiêm). Thời kỳ Nam Bắc triều, tín ngưỡng Bồ Tát Văn Thù đã từng thịnh hành một thời. Đến thời Đường trở thành tín ngưỡng độc lập, có đạo tràng hiển linh thuyết pháp độc lập – núi Ngũ Đài ở Sơn Tây, được tín đồ Phật giáo Trung Quốc phong làm Tứ đại Bồ Tát.

Tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử
Tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử

Tạo tượng Bồ Tát Văn Thù ngoài là một trong “Tam Thánh Hoa Nghiêm”; Bồ Tát thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni; xuất hiện trong các loại nghệ thuật tạo hình, còn có tượng cung phụng đơn lẻ và Văn Thù biến, Vấn tật biện nan tượng y.

Tượng Bồ Tát Văn Thù cầm kiếm
Tượng Bồ Tát Văn Thù cầm kiếm biểu thị trí tuệ

VĂN THÙ BIẾN

Hình xuất hành miêu tả Bồ Tát Văn Thù mang theo quyến thuộc đến pháp hội Hoa Nghiêm, lưu hành ở thời Đường. Đề tài Văn Thù biến, Phổ Hiền biến thể loại bích họa thời Đường, chỉ ở hang Mạc Cao, Đôn Hoàng đã có hơn 120 bức. Trong các vị Bồ Tát, số lượng chỉ đứng sau Quán Âm. Bồ Tát Văn Thù ngồi trên sư tử xanh, dưới hoa cái, ngồi đan chéo chân, có vầng hào quang đầu và lưng, tư thái ung dung, cổ đeo chuỗi ngọc, trang sức hoa lệ. 2 tay cầm ngọc như ý, dưới sư tử có 3 nô bộc dạy sư tử đã thuần phục, xung quanh có nhiều quyến thuộc hầu hạ. Đề tài Văn thù biến phần lớn là Bồ Tát mỹ lệ hoặc cầm bảo tràng, hoa sen, quỳ dâng hoa tươi hoặc tấu nhạc. Phía trên bên phải có vài Thiên vương, Lực sỹ, hiện tướng mạnh mẽ. Trên có núi xanh mây trắng, xung quanh trang trí bởi các hình dệt gấm hoa sen, bảo trướng.

Shoptuongphat.com