Thế giới cực lạc của Phật A Di Đà

Thế giới tịnh độ Cực Lạc của Phật A Di Đà là một hình cầu. Hình cầu có nghĩa là viên mãn và vô giới.

THẾ GIỚI CỰC LẠC CỦA PHẬT A DI ĐÀ

Từ trong các tác phẩm Phật giáo, có thể cảm nhận được rằng, con người luôn mong muốn hướng về thế giới tịnh độ Cực Lạc của Phật A Di Đà. Như miêu tả trong Vô Lượng Thọ Kinh: Thế giới tịnh độ Cực Lạc của Phật A Di Đà là một hình cầu. Hình cầu có nghĩa là viên mãn và vô giới. Theo miêu tả trong kinh điển của Tịnh Độ tông, lầu gác bảo điện trên thế giới Cực Lạc mọc lên san sát, lấy vàng lát xuống đất, thất bảo được dùng làm hồ nước, trong hồ nước có 8 công đức. Cây cối tự sinh, hoa cỏ đưa hương. Trong đại điện nằm ở giữa chính là tôn chủ A Di Đà đang ngồi, phía trước là hồ thất bảo, có hồ nước 8 công đức, xung quanh hoa cỏ xanh ngát, chim chóc hát ca, một cảnh tượng đầy đủ sung túc, vui vẻ hòa thuận. Thị giả bên cạnh Phật A Di Đà là chư vị Bồ Tát, La Hán do Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí dẫn đầu, chuyên chú lắng nghe pháp âm của Phật Đà.

Theo những miêu tả trong kinh điển có thể thấy, bất luận là hoàn cảnh sinh sống hay sở thích ăn uống ở thế giới Cực Lạc đều không có dưới nhân gian. Từ đó khiến người phàm trần tích đức hành thiện, ngày đêm hướng về cõi tịnh độ này. Lúc lâm chung sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn đến cõi tịnh độ Cực Lạc.

Nhưng xét từ lý luận Phật giáo, Niết Bàn không phải là nơi mang lại sự hưởng thụ an lạc. Phật Đà dựng nên cõi tịnh độ với mục đích khiến mọi người tu học Phật tốt hơn, toàn tâm toàn ý tu trì Phật pháp, đạt đến nguyện vọng cuối cùng là thành Phật cứu độ chúng sinh. Từ đó có thể thấy, cõi tịnh độ của Phật giáo và thiên đường của các tôn giáo khác có sự bất đồng căn bản.

Phật A DI Đà là Phật bản mệnh tuổi Hợi, người tuổi Hợi đeo mặt dây chuyền Phật A Di Đà

Shoptuongphat.com

Ý nghĩa tên gọi và hình tượng Phật A Di Đà

Phật A Di Đà dịch nghĩa là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, là giáo chủ của thế giới Cực Lạc phương Tây. Trong kinh Phật cho rằng, Phật quang minh vô lượng, thọ danh vô lượng, nên trong Phật giáo Hán truyền và Tạng truyền đều tôn sùng, có nhiều tín đồ cúng dường để cầu trường thọ.

Tiếng Phạn: A MITA BUDDHA. Trong đó “A” nghĩa là “quy y”, “MITA” nghĩa là “Vô Lượng” và “BUDDHA” nghĩa là “Giác giả”, A MITA BUDDHA nghĩa là Giác giả vô lượng quy y, lễ bái.

Tư thế: Ngồi xếp bằng trên tòa hoa sen

Vật cầm: Tay trái cầm bát giống như hình búi tóc trên đỉnh đầu của ngài

Thủ ấn: Tay phải kết ấn Xúc địa, tượng trưng cho sự hàng phục ma quỷ.

Tượng Phật A Di Đà Trung Quốc thế kỷ 5
Tượng Phật A Di Đà Trung Quốc thế kỷ 5

Phật A Di Đà có màu đỏ, tay phải cầm hoa sen, tay trái cầm chuông. Cánh hoa sen sáng bóng tượng trưng pháp môn Di Đà có thể khiến tâm người tu hành ôn hòa và tĩnh lại. Đồng thời, hoa sen còn tượng trưng cho chúng sinh ở cõi luân hồi, giống như hoa sen ở trong bùn nhơ mà không cấu nhiễm hôi tanh mùi bùn, một khi được khai ngộ, chúng ta có thể thoát khỏi sự thống khổ của luân hồi. Trong tạo tượng Phật giáo, có thể thấy hình tượng chủ tôn Phật Vô Lượng Thọ có 144 Phật lớn nhỏ vây quanh. Loại hình tạo tượng này thường dùng cúng dường trong điện đường tu pháp trường thọ.

Bạn có biết: trong 8 vị Phật bản mệnh thì Phật A Di Đà là Phật bản mệnh tuổi Hợi, người tuổi Hợi đeo mặt dây chuyền Phật A Di Đà để được bình yên và may mắn, hóa giải vận hạn.

Shoptuongphat.com

Hình tượng Phật A Di Đà

Phật A Di Đà tên tiếng Phạn là Amita Buddha, tên tiếng Tạng là Dpag tumed Dpagyas, dịch nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ, là giáo chủ của thế giới cực lạc phương Tây.

Tượng Phật A Di Đà thế kỷ 7 (618-907) ở Trung Quốc
Tượng Phật A Di Đà thế kỷ 7 (618-907) ở Trung Quốc

PHẬT A DI ĐÀ

Tên gọi khác: A Di Đà Vô Lượng Thọ Quang, Vô Lượng Thọ.

Tên tiếng Phạn: Amita Buddha.

Tâm chú: Om amideva hrih.

Kinh điển: Vô Lượng Thọ kinh, Trường thọ Phật tán.

Phật A Di Đà tên tiếng Phạn là Amita Buddha, tên tiếng Tạng là Dpag tumed Dpagyas, dịch nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ, là giáo chủ của thế giới cực lạc phương Tây. Trong kinh Phật cho rằng, Phật quang minh vô lượng, thọ danh vô lượng, nên trong Phật giáo Hán truyền và Tạng truyền đều được tôn sùng, có vô số người cúng dường cầu trường thọ. Từ tục ngữ “nhà nhà thờ A Di Đà, hộ hộ bái Quán Thế Âm” là có thể biết được địa vị của Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc phương Tây. Phật A Di Đà và tín ngưỡng thế giới cực lạc không những đi sâu vào tâm thức các tín đồ Phật giáo, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác trong xã hội như văn học, nghệ thuật, phong tục, tập quán.

Tượng Phật A Di Đà ở vùng phía Tây núi Himalayas, Tây Tạng, thế kỷ 11
Tượng Phật A Di Đà ở vùng phía Tây núi Himalayas, Tây Tạng, thế kỷ 11

Theo thuyết pháp trong kinh điển Vô lượng thọ kinh của Phật giáo Tịnh Độ tông, trước vô lượng kiếp trong quá khứ là thời đại Phật Thế Tự Tại Vương còn trụ thế. Lúc đó, vị quốc vương của nước Diệu Hỷ thường nghe Phật giảng giải kinh thuyết pháp. Sau khi nghe xong, không những cảm thấy hoan hỉ mà còn lý giải được sự thâm sâu của Phật pháp. Từ đó, ngài phát tâm Bồ Đề vô thượng, từ bỏ vương vị, xuất gia làm tăng, pháp hiệu là tỳ khiêu Pháp Tạng. Ngài ôm chí lớn, bái Phật Thế Tự Tại Vương làm thượng sư, tu trì Phật pháp. Tương truyền ngài đến nhiều tịnh độ Phật quốc, tập hợp những điểm thù thắng, phát ra 48 đại nguyện nổi danh trong Phật giáo, trải qua nhiều kiếp nỗ lực thực hiện, đã thành tựu được thế giới cực lạc. Tịnh Độ tông cho rằng, chỉ cần có đủ niềm tin với Phật A Di Đà, cho dù không thực hiện được đầy đủ 48 đại nguyện vẫn có thể đạt được sự gia trì của ngài. Vào thời khắc lâm chung sẽ thuận lợi chuyển thế đến cõi tịnh độ Cực Lạc.

Hình tượng Phật A Di Đà

Trong Phật giáo tạng truyền, hình tượng A Di Đà thường là: thân màu đỏ, đầu đội bảo quan, búi tóc, thân mặc thiên y ngũ sắc, dưới là quần lụa, mang chuỗi ngọc trên người, có đầy đủ tất cả các loại trang nghiêm của Phật Báo thân (sambogakaya), an tọa trên tòa nguyệt luân hoa sen, bảo tọa do 8 con khổng tước khiêng, có ý nghĩa chặt đứt mọi tham dục. Khổng Tước tượng trưng cho vẻ đẹp làm rung động lòng người, đồng thời tượng trưng cho sự tham dục. Bởi vì khi thấy đồ vật đẹp, con người thường nổi lòng tham, không chịu từ bỏ.

Bạn có biết: trong 8 vị Phật bản mệnh thì Phật A Di Đà là Phật bản mệnh tuổi Hợi, người tuổi Hợi đeo mặt dây chuyền A Di Đà để được bình yên và may mắn, hóa giải vận hạn.

Shoptuongphat.com

 

Phật A Di Đà trong Phật giáo Tạng truyền

PHẬT A DI ĐÀ

Phật A Di Đà dịch nghĩa tiếng Hán là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, là giáo chủ của thế giới cực lạc phương Tây. Trong dân gian hầu như ai cũng biết Phật A Di Đà và cõi tịnh độ của ngài.

Tượng Phật A Di Đà ở vùng phía Tây núi Himalayas, Tây Tạng, thế kỷ 11
Tượng Phật A Di Đà ở vùng phía Tây núi Himalayas, Tây Tạng, thế kỷ 11

Trong Mật pháp của Phật giáo Tạng truyền, tu trì pháp môn bản tôn này, ngoài tụng niệm danh hiệu của ngài, còn có nhiều phương pháp tu trì khác. Không những có pháp tu phổ thông trong Sự bộ, còn có pháp tu bí mật tức thân thành Phật trong Vô thượng bộ, luôn coi Phật A Di Đà là bản tôn tu trì, như: Pháp Thiên thức (phowa) có tác dụng mạnh mẽ tới việc vãng sinh của bản thân người tu hành. Thậm chí dựa vào công năng tu pháp của Phật Trường thọ để kéo dài tuổi thọ, cũng là công năng đặc thù chỉ có ở Tây Tạng.

Tham khảo: mặt dây chuyền Phật bản mệnh A Di Đà

Shoptuongphat.com

Tạo tượng Phật A Di Đà

PHẬT A DI ĐÀ

Dịch âm tiếng Phạn là “Vô Lượng Quang”, “Vô Lượng Thọ”, còn có tên là “Phật Vô Lượng Quang”, “Phật Vô Lượng Thọ”, thường gọi tắt là Phật A Di Đà là Phật bản mệnh của người tuổi Hợi. Trong Phật giáo Đại Thừa, ngài là giáo chủ của thế giới cực lạc phương Tây, là tín ngưỡng chủ yếu của Tịnh Độ tông. Do đó, trong Tịnh độ biến tướng đều có tạo tượng Phật A Di Đà. Hình thức tạo tượng Phật A Di Đà chủ yếu có:

Tượng tam thánh phương Tây

“Tam thánh phương Tây” là bản tôn Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Thế Chí thị giả bên phải và Bồ Tát Quán Thế Âm thị giả bên trái.

Tượng Tam Thánh Phương Tây ở Triều Tiên thế kỷ 14
Tượng Tam Thánh Phương Tây ở Triều Tiên thế kỷ 14

5 đức A Di Đà

Trên cơ sở “Tam thánh phương Tây”, lại tăng thêm Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Long Thụ.

Phật tiếp dẫn

Trong các điện lớn của chùa viện Tịnh Độ tông luôn cung phụng Phật tiếp dẫn. Phật tiếp dẫn là tượng Phật A Di Đà, trong tư thế tiếp dẫn chúng sinh, tay phải buông xuống, làm ấn Dữ nguyện, biểu thị có thể thỏa mãn nguyện vọng thành Phật của chúng sinh, tay trái đặt ngang ngực, trong bàn tay cầm bông hoa sen. Hoa sen là chỗ ngồi của chúng sinh sau khi đến thế giới cực lạc. Tịnh Độ tông dựa vào công hành niệm phật nông sâu phân thành 9 cấp, gọi là “cửu phẩm liên đài”. Hoa sen cầm trong tay Phật tiếp dẫn chính là biểu thị ý nghĩa tiếp dẫn chúng sinh. Tịnh Độ tông tuyên dương Phật A Di Đà là giáo chủ của thế giới cực lạc phương Tây, chúng sinh mong muốn được vãng sinh tới cõi này chỉ cần chuyên tâm xưng danh hiệu của ngài. Khi chết Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn vào thế giới cực lạc phương Tây.

Tượng Phật A Di Đà bằng đồng ở Triều Tiên, thế kỷ 6
Tượng Phật A Di Đà bằng đồng ở Triều Tiên, thế kỷ 6
Tượng Phật A Di Đà cổ (chưa rõ niên đại) ở Hong Kong, Trung Quốc
Tượng Phật A Di Đà cổ (chưa rõ niên đại) ở Hong Kong, Trung Quốc
Tượng Phật A Di Đà ở Nhật Bản thế kỷ 12
Tượng Phật A Di Đà ở Nhật Bản thế kỷ 12
Tượng Phật A Di Đà phong cách Nepal từ thế kỷ 16-17
Tượng Phật A Di Đà phong cách Nepal từ thế kỷ 16-17
Tượng Phật A Di Đà thế kỷ 7 (618-907) ở Trung Quốc
Tượng Phật A Di Đà thế kỷ 7 (618-907) ở Trung Quốc
Tượng Phật A Di Đà Trung Quốc thế kỷ 5
Tượng Phật A Di Đà Trung Quốc thế kỷ 5
Tượng Phật A Di Đà từ năm thứ 2 TCN, tìm thấy ở Lahore, Pakistan
Tượng Phật A Di Đà từ năm thứ 2 TCN, tìm thấy ở Lahore, Pakistan

Shoptuongphat.com